Standing Committee Members (alphabetic order)

 • Yi Min Yi Min

  Chief Executive of MTR Corporation Ltd.

 • You Zhonghui You Zhonghui

  Chairman of Shenzhen Seaskyland Investment Holdings Group Ltd.

 • Zhang Jianwei Zhang Jianwei

  President of Bombardier China

 • Zhang Ligang Zhang Ligang

  Chairman and CEO of China iKang Healthcare Inc.

 • Zhang Yaqin Zhang Yaqin

  President of Baidu

 • Zhao Baisong Zhao Baisong

  Founder and Board Chairman of Hope Genes(Beijing)

 • Zhao Bin Zhao Bin

  Vice President, Legal & Government Affairs, Qualcomm

 • Zheng Qunyi Zheng Qunyi

  President of Herbalife NatSource (Hunan) Natural Products Co. Ltd.

 • Zhou Chenggang Zhou Chenggang

  CEO of New Oriental Education & Technology Group

 • Zhu Min Zhu Min

  Founder and President of Cybernaut(China) Venture Capital Manage